Mogelijk gemaakt door:

CHALLENGE CIRCULAIR ZUID-HOLLAND

Heb jij een idee dat de provincie helpt naar een groene toekomst én economische groei? Dit is je kans om echt het verschil te maken! Onze provincie, Zuid-Holland, wil in 2050 een circulaire economie hebben. Daarbij kunnen we jouw hulp goed gebruiken. Dus, heb jij een idee voor de verbetering van beleid, samenwerkingen, producten, services of een andere innovatieve creatie, doe dan mee aan de Challenge Circulair Zuid-Holland! Jouw idee draagt bij aan de toekomstagenda van de provincie. Daarnaast kunnen we je helpen je idee echt te realiseren en je kan mooie prijzen winnen! Meld je idee dus snel aan voor 17 oktober! // DEADLINE IS VERLOPEN!

TIMELINE

NEWSLETTER

Newsletter

THEMA'S

Products

Naar substitutie van fossiele door groene grondstoffen (biomassa)

Natuurlijke grondstoffen vernieuwen zichzelf een stuk sneller dan fossiele brandstoffen en ertsen in de bodem. Als je elke boom die je omzaagt, meteen weer aanplant, kan de hoeveelheid grondstoffen die je kan gebruiken dus zelf bepalen. Het gebruik van algen als voedselbron neemt ook een enorme vlucht om zo vlees te kunnen vervangen. Maar hoe kunnen we onze gebruiksproducten ook (grotendeels) biobased maken? Een fiets van hout, een telefoon van bamboe en een auto die bedekt is met bladeren?

Awareness

Bewustwording creëren: Hoe krijgen we zo veel mogelijk mensen mee in de duurzame en circulaire gedachte?

Om heel de provincie circulair te krijgen is het van groot belang dat iedereen mee wil doen en mee denkt. Bovendien geldt: hoe groter het bereik hoe groter de impact! We willen een zo groot mogelijk draagvlak creëren en op die manier bouwen aan een enorme circulaire community. Hoe kunnen we dit op een leuke, originele en ook laagdrempelige manier doen om iedereen mee te krijgen?

Building

Naar een energiezuinige gebouwde omgeving

Innovatie in de bouw en de gebouwde omgeving is een hersenkraker op zich. Niet alleen is de bouwsector verantwoordelijk voor een groot deel van de uitstoot in steden (denk bijvoorbeeld aan bouwmaterialen en kranen); huishoudens verbruiken ook nog eens een derde van alle energie. De bouwsector is ontzettend complex door de vele betrokken partijen en door wet- en regelgeving. Ook manieren om de duurzaamheid van een huis in kaart te brengen staan elkaar in de weg: Energie Prestatie Coefficient (EPC) en Gebouw Prestatie Regeling (GPR) zijn twee van de vele voorbeelden om duurzaamheid te kwantificeren. Wat moet er gebeuren doen om innovatie in de bouw te bevorderen, uitstoot tot NUL terug te brengen en de energievraag te verminderen?

Energy

Naar een duurzame, betaalbare en betrouwbare energievoorziening

Dat er een enorme uitdaging ligt op energiegebied is overduidelijk. Niet alleen raken de voorraden op en duurt t zo’n miljoen jaar voordat ze weer zijn aangevuld; het omzetten van fossiele brandstoffen naar het soort energie dat we nodig hebben is ook nog eens bijzonder inefficiënt.

Kort samengevat: we stoten teveel uit (NOx, SOx, COx); We verbruiken teveel energie; Schone energiebronnen zijn te duur; En soms kunnen bepaalde oplossingen niet zomaar worden toegepast. Neem de discussies over windmolens die het landschap vervuilen, of het feit dat je op historische panden niet zomaar zonnepanelen kunt leggen; Toch valt er gemiddeld zo’n 1000 keer meer zonne-energie op onze aarde dan we nodig hebben. Dat zou kansen moeten bieden.

Food

Naar een duurzame landbouw en voedselvoorziening

Methaan draagt 26 keer meer bij aan het broeikaseffect dan CO2. En precies dat wordt bij de productie van ons eten extra veel geproduceerd. Niet alleen door koeien en varkens, maar ook bijvoorbeeld bij het telen van rijst. Maar ook bijvoorbeeld de nitraten die in mest zitten lekken via de landbouwsloten het oppervlaktewater in. En die verstoren weer ons ecosysteem (minder vissen, meer blauwalg bijvoorbeeld). Daar komt nog bij dat ons eten van over de hele wereld komt en we een groot deel van wat we hier verbouwen exporteren. Een interessant ander feitje: voor een kilo biefstuk is meer dan 1000 liter water nodig. Genoeg aanknopingspunten voor goede ideeën.

Climate

Naar een ambitieus (inter)nationaal klimaatbeleid

Klimaat is misschien wel het meest complexe thema van allemaal. Alles hangt met elkaar samen en effectief beleid is lastig te bedenken en door te voeren. Toch is helder dat we met een aantal grote uitdagingen te maken hebben. Of we nou kijken naar ‘bijna vorst in de nacht van 10 augustus’, de enorme hagelstenen die voor miljoenen aan schade veroorzaakten, de overstroming van de Rijn of je eigen straat die na een serieuze bui onder water staat door een overstroomd riool. Welk beleid op het gebied van klimaat gaat het verschil maken? En hoe bereiden we ons voor op de toekomst van het klimaat?

Water

Duurzaam werken met water

Water, met de extreme regenbuien vaak een last. Met mooi weer een lust en ter verkoeling soms zelfs een must. Niets beter dan een terras aan het water of een sloot in het park met eenden om te voeren. Toch neigt zoet water zo schaars te worden dat het misschien wel tot oorlogen kan leiden in de toekomst. Weinig zo paradoxaal als water dus. Maar hoe gaan we er nou zodanig mee om dat we altijd genoeg hebben, er van kunnen genieten en er geen overlast van hebben. Bijvoorbeeld tijdens een heftige regenbui?

Waste

Van afval naar grondstof

De kern van een circulaire economie zit in het voorkomen van afval. Deels kan dat door producten langer mee te laten gaan (hoe korter ze mee gaan, hoe vaker ze vervangen worden, dus hoe meer afval je creëert, waardoor je ook meer grondstoffen nodig hebt). De eerste vraag is: hoe voorkomen we afval? Daaraan gerelateerd: hoe zorgen we dat producten zo lang mogelijk mee gaan? Bijvoorbeeld door hergebruik, het opknappen van producten en het vervangen van kapotte onderdelen. En tot slot hoe zorgen we dat alles dat niet meer nodig is, meteen weer van waarde is voor een volgend product of productiecyclus. Hieraan is natuurlijk gerelateerd: stel dat je nou toch iets over houdt, hoe zorg je dan dat dat juist bio-afbreekbaar is zodat het in elk geval niet verbrand hoeft te worden?

Mobility

Naar duurzame wijzen van vervoer en transport

De meest duurzame manier van mobiliteit is je niet verplaatsen. Maar dat is in onze maatschappij (nog) ondenkbaar. Met internet en al onze draagbare media zouden we al een heel eind kunnen komen. Toch is veel werk niet vanuit huis te doen en zijn sociale contacten en beweging noodzakelijk voor een leuk leven. Hoe doen we dat zonder uitstoot en zonder files? En die transportmiddelen, hoe zorgen we dat die aan het eind van hun levensduur niet massaal in de verbrandingsovens terecht komen?